VABI

vabi

Heb je een levendige belangstelling voor planten, dieren en milieu? Ben je geïnteresseerd in landbouw, tuinbouw en dierenzorg? Of heb je een boontje voor wetenschappen en biotechnologie? Dan ben je het VABI, het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut in Roeselare aan het juiste adres. De vier verschillende studierichtingen (landbouw, tuinbouw, dierenzorg, biotechnische wetenschappen) bereiden jongeren voor op een job in de brede agrarische sector of op verdere studies. Onze school kan bogen op een rijke geschiedenis in het agrarisch onderwijs in het centrum van Roeselare.

Tuinbouw

In de BSO-afdeling kan je kiezen voor de studierichting Tuinbouw en Groenvoorziening. De TSO-afdeling (Planttechnische Wetenschappen) besteedt meer aandacht aan theoretische kennis en biedt je daardoor ruime kansen tot verdere studies. Ons schoolbedrijf, met serres en openluchtteelten, is volledig up-to-date door de introductie van o.a. substraatteelten, computergestuurde informatieverwerking en automatisatie, nieuwe teelten, ... Je krijgt er lessen groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en bloementeelt. Jaarlijks leggen onze leerlingen een deel van het campusdomein opnieuw aan tijdens de uren praktijk tuinaanleg. Ook bloemschikken komt aan bod in het programma.  Je leert tuinen ontwerpen en tekenen op de computer. Je krijgt les in plantenkennis, teelttechnieken en gewasbescherming. Boekhouden, wetgeving en informatica zijn een must om later eventueel een eigen bedrijf uit te bouwen.

Na het zesde jaar tuinbouw BSO kan je een zevende specialisatiejaar ‘tuinaanleg en onderhoud’ of ‘tuinbouwproductie’ volgen.

Landbouw

Ons landbouwonderwijs leidt jonge mensen op tot vakbekwame mensen. Je kan later een eigen landbouwbedrijf leiden of een job vinden in de brede agrarische sector. Je krijgt in de technische richting naast een ruime algemene vorming een technisch-wetenschappelijke vorming in de vakken akkerbouw, veeteelt, bedrijfsadministratie, wetgeving,... Een stageperiode in het buitenland sluit je opleiding af. Wie voldoende competenties heeft, kan verder studeren. In de beroepsafdeling is er een kleiner pakket algemene vorming. We leggen de nadruk op de technische vakken, de praktijk en de stage. In de praktijk leer je verzorgingstechnieken voor zowel plant als dier aan. Je leert ook machines juist afstellen en onderhouden. Je oefent alles verder in tijdens de stagedagen. Via het zevende specialisatiejaar ‘veehouderij en landbouwteelten’ kan je je vervolmaken in de landbouw,vooral in veehouderij en teelten.

Meer info op onze website

50.943043, 3.124924

Adres

VABI
VABI Roeselare
Zuidstraat 27
8800 Roeselare
België

Functie
Teelt en verkoop bataat
Teelt en verkoop yacon