Wetenschappelijk onderzoek

Het Yacobat veredelingsproject wordt ook vanuit wetenschappelijke hoek ondersteund. Het wetenschappelijk onderzoek is geen vereiste om aan plantenveredeling te doen, maar helpt het veredelingsproces te ondersteunen.

Het onderzoek focust zich op:

  • Ploïdiebepalingen, het bepalen van het chromosoomaantal is belangrijk in een veredelingsprogramma. Kruisingen tussen soorten met een verschillend chromosoomaantal leidt veelal tot steriele planten. Bataten wordt beschreven als hexaploïde planten met 90 chromosomen. Yacon is veelal octoploïd met 58 chromosomen (foto), hoewel hier ook reeds andere waarden beschreven werden.
ploidie
  • Ontwikkeling van genetische merkers om rassen te karakteriseren. Vanuit wat bladmateriaal wordt DNA opgezuiverd om vervolgens een soort vingerafdruk (piekenpatroon) van elk ras te bekomen. Met een dergelijke vingerafdruk kan men zeker zijn over de identiteit van een bepaald ras. Daarnaast kunnen genetische verwantschappen geanalyseerd worden.
genetische merkers
  • Virusvrij houden van rassen door meristeemcultuur in vitro. Virusvrij basismateriaal is een belangrijk uitgangspunt voor verdere vermeerdering. Bij in vitro teelt worden plantjes op een kunstmatig medium onder steriele omstandigheden bewaard.
vitro bataat
  • Receptuurontwikkelingen van yacon. Hoewel dit product rauw enorm lekker is, worden verwerkingsmogelijkheden verder onderzocht om een breder toepassingsgebied te kunnen bereiken. Vooral de bruinkleuring door snelle oxidatie van het product na versnijden en het behoud van de nutritioneel interessante voedingsstof  inuline na verwerking is een uitdaging. Deze vezel heeft een traag effect op de bloedsuikerspiegel en is calorie-arm waardoor het aan voedingsmiddelen kan toegevoegd worden om z'n gezondheid bevorderende werking. Via foodpairing blijkt yacon aromatische goed te matchen met o.a. chocolade, darjeeling thee en gember. 
keuken