Welkom op yacobat

Op deze website vindt u informatie over het YACOBAT veredelingsinitiatief. Klik in de hoofding op bataat (zoete aardappel) of yacon (grondappel) voor specifieke informatie over de teelt en verwerking/receptuurontwikkeling van deze gewassen. Lees de Blog voor de laatste nieuwtjes.

YACOBAT is een gemeenschapsgedragen 'community supported’ veredelingsinitiatief en werd in 2016 opgericht met de steun van het Europees fonds voor  plattelandsontwikkeling (EFLPO). De veredeling focust zich op de ontwikkeling van yacon en bataat variëteiten die na jarenlange selectie aangepast zijn aan lokale (en in ruimere zin Noord-West Europese) teeltcondities.  

Beide gewassen hebben een (sub) tropische origine maar vertonen veel potentieel om in de toekomst een belangrijke rol te vervullen binnen zowel de grootschalige gangbare landbouw als de korte keten initiatieven. Binnen het YACOBAT project wordt ook de verwerking van yacon voor de industrie of voor eenvoudige keukenbereidingen onder de loep genomen. Vooral het gebruik van yacon als suikervervanger biedt veel perspectieven.

Download de yacon en bataat folder hier!

Het project

Als gevolg van de intensifiëring van de landbouw, met de teelt van genetisch uniforme gewassen met hoge opbrengst, is het aantal gewassen en variëteiten die geteeld worden enorm afgenomen.

Het verlies aan deze agrobiodiversiteit in de voedselketen is een internationaal erkend thema van toenemende bezorgdheid. Naast deze teloorgang van de genetische diversiteit stijgt ook de aandacht voor de productie van lokale teelten, teneinde de ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden. Het telen van rassen die optimaal renderen onder lokale klimaatcondities is hiervoor van essentieel belang. Tijd voor actie dus!

Binnen het YACOBAT project focussen we ons op de gewassen bataat en yacon, maar gelukkig ontstaan er meerdere, soms lokale initiatieven met aandacht voor deze diversiteit. Deze initiatieven focussen zich zowel op nieuwe 'innovatieve' gewassen als de instandhouding van de oude 'heirloom' variëteiten. Enkele van deze initiatieven kun je ook vinden in de sectie 'interessante links'. 

yacon

COMMUNITY

Door de intensifiëring van de huidige landbouw is veredeling doorheen de jaren een activiteit van gespecialiseerde firmas geworden. Deze spitsen zich toe op belangrijke economische gewassen waardoor minder rendabele gewassen niet onder de aandacht komen. Bovendien daalt het aantal bedrijven door toenemende fusies waardoor uiteindelijk ook de diversiteit in aangeboden variëteiten verdwijnt. 

‘Community supported’ veredeling daarintegen is een gemeenschaps gedragen vorm van veredeling. Hierbij werkt een netwerk van tuinders, wetenschappers, scholen, tuinbouwbedrijven, restaurants, … samen in de veredeling van een welbepaald gewas. Iedereen werkt hierbij volgens eigen capaciteit: heb je maar 1m2 of net 1ha ter beschikking, alle hulp is welkom!

De taken van het netwerk bevinden zich op verschillende niveaus van de veredeling:

  • Het uittesten en karakteriseren van bestaande rassen onder lokale omstandigheden en teeltteeltcondities.
  • Het uitvoeren van gerichte kruisingen en zaadoogst.
  • De opkweek, vermeerdering, evaluatie en selectie van zaailingen of kandidaat variëteiten.
  • Wetenschappelijke ondersteuning zoals genetische karakterisatie van rassen.
  • Vrije uitwisseling van informatie.
community

Join the project

YACOBAT staat steeds open voor nieuwe leden die meehelpen de veredeling te ondersteunen. Heb je nog een plaatsje over waar je nieuwe yacon of bataatrassen kunt evalueren? Help je graag mee met bestuivingen en zaadproductie? Of ben je een fijnproever die kan helpen om de smaak van diverse rassen te karakteriseren? Neem dan zeker contact met ons op.

join the project

Contact block