top of page

Project Cropexplore for farmers

januari 2023

In het CropExplore for Farmers-project wordt het potentieel van meer dan 200 akkerbouwgewassen binnen de Vlaamse bio-economie in kaart gebracht met deder, yacon en hennep als demonstratiecases.
Stel: je wil als teler inzetten op gewasdiversificatie door een nieuw gewas aan je rotatie toe te voegen. Maar hoe beslis je welk gewas dit wordt? En wat is het meest geschikte ras om mee aan de slag te gaan? Ook vanuit de verwerkende industrie is er door de huidige crisissen een duidelijke noodzaak om te werken met duurzamere grondstoffen, te kiezen voor een 'zero-waste'-productie en om de afhankelijkheid van het buitenland te beperken. Maar welke grondstoffen hebben dan het grootste potentieel?
Op vandaag is het niet gemakkelijk om deze vragen te beantwoorden. De kennis over nieuwe teelten die een potentieel hebben binnen de Vlaamse bio-economie is namelijk sterk gefragmenteerd en nergens in één oogopslag waar te nemen. Dit maakt het heel moeilijk voor telers om twee potentiële gewassen met elkaar te vergelijken en de juiste keuze te maken, maar ook voor de voedingsindustrie en andere sectoren om de juiste opportuniteiten te vinden.
Via een uitgebreide exploratiefase technologische en agro-economische kennis over een groot aantal akkerbouwgewassen met potentieel binnen de Vlaamse bio-economie inventariseren. Deze kennismatrix zal omgevormd worden in een handig te gebruiken online tool die enerzijds telers in staat zal stellen om op een eenvoudige manier te bepalen met welke teelten ze aan de slag kunnen gaan. Anderzijds zal deze tool een bron van inspiratie zijn voor bedrijven uit de voedings- en chemische industrie om te evolueren naar een duurzamere, lokale, zero-waste en bio-based productie.
In een tweede luik van het project zullen van drie potentiële gewassen, nl. hennep, yacon en deder, de teelt, naoogst en de technologische transformatie tot bio-gebaseerd product verder geoptimaliseerd en gedemonstreerd worden. De connectie tussen de landbouwers en de verwerkers vormt de rode draad in dit project.
VIVES spitst zich toe op de ontwikkeling van halffabricaten van yacon. Hierbij worden verschillende procesparameters onderzocht: (stoom)schillen, versnijden en de te gebruiken anti-oxidantia, effect van blancheren op het fructo-oligosacchariden en de karakterisatie van de halffabricaten.

Interesse om mee te werken in het project?
Info kan je steeds terugvinden via: https://www.flandersfood.com/en/projecten/cropexplore-farmers
Of neem contact op met Astrid Van haecht (astrid.vanhaecht@vives.be)

Looptijd: 1 januari 2023 - 31 december 2025

bottom of page